Ethiopia

Ethiopia

Tigray : Aksum : St Mary of Zion Church

Old woman.

[767 Photos of Ethiopia]    [Random Travel Photo]    [Search Travel Photos]

Photo ID 10399-1908 Added 15 May 2011 16:46 © KryssTal 2011