Ethiopia

Ethiopia

Tigray : Aksum

The misty Adwa Mountains.

[767 Photos of Ethiopia]    [Random Travel Photo]    [Search Travel Photos]

Photo ID 10354-1708 Added 14 May 2011 19:30 © KryssTal 2011