Ethiopia

Ethiopia

Simian Mountains

Flight over the Simian Mountains, the highest peaks of Ethiopia.

Scenery Photo ID 10257-1402 © KryssTal 2011

[767 Photos of Ethiopia]    [Random Travel Photo]    [Search Travel Photos]