Albania

Albania

Berati : Kalasa

The Acropolis is the highest point of Kalasa.

Historical Sites Photo ID 04622-0650 © KryssTal 2006

[78 Photos of Albania]    [Random Travel Photo]    [Search Travel Photos]